MEDLEMSKORT

Sportfiske enligt karta och regler                              300 SEK/kalenderår

DATUMKORT

Västra Skärjen, regnbågsfiske                                   150  SEK/dag

BÅTHYRA

Västra Skärjen, regnbågsfiske                                  100 SEK/dag

ÅRSKORT

Västra Skärjen, regnbågsfiske                                   1500 SEK/kalenderår + 300 SEK/medlemskort

Gäller år 2020 och tills vidare.