Gösprojektet, bakgrund och historia
Vid årsmötet 2009 beslutade föreningen att plantera in gös i Östersjön/Mögsjön.
Projektet siktade långsiktigt och målet var att mellan 2009-2019 plantera in 25 000 gösar.
Projektets budget för utplanteringen var 100 000kr och finansiering skedde genom olika former av bidrag, sponsring och medlemsgåvor. Målet på 25 000 gösar nåddes redan 2011, föreningen går nu vidare och beslutar tills vidare år från år om ytterligare utsättningar.

Vi har nu från år 2009 till 2019 satt ut totalt 65 000 gösyngel till en kostnad av ca 300 000 kr. Under den gångna säsongen

har vi märkt en betydligt ökad tillgång på gös.

 

201908

Föreningen satte ut  ytterligare  5000 gösyngel vid Bottnarna och i Mögsjön

 

 

201808

Föreningen satte ut ytterligare 5000 gösyngel vid Bottnarna och i Mögsjön.

2017 08
Föreningen satte ut ytterligare 5000 gösyngel vid båthamnen i Nykroppa.

2016 08
Föreningen satte ut ytterligare 5000 gösyngel vid båthamnen i Nykroppa.

2015 09
Föreningen satte ut ytterligare 5000 gösyngel vid båthamnen i Nykroppa.

2014 09 03
Föreningen satte ut ytterligare 5000 gösyngel vid båthamnen i Nykroppa.

2013 09 11
Föreningen satte ut ytterligare 5000 gösyngel vid båthamnen i Nykroppa.

2013 07 17
Föreningen provfiskade med 1st 30mm nät och fick 8st smågösar.

fetgosen

2012 09 05
Föreningen planterade ut ytterligare 5000 gösyngel kl 11.00 vid båthamnen i Nykroppa

2011 11 24
Vid medlemsmötet i Nykroppa beslöts att fortsätta driva Gösprojektet, mötet beslutade också att fiske med långrev förbjuds i sjöarna Östersjön/Mögsjön from 2012

2011 09 15
Släppte föreningen ut 10 000 gösyngel vid båthamnen i Nykroppa

2011
Gösprojektet beviljades ett bidrag ur Leaderfonden på 50 400.

2010 09 29
Släppte föreningen ut 10 000 gösyngel vid båthamnen i Nykroppa och badplatsen jordkullen

2010 05 18
Styrelsen beslöt att omgående söka tillstånd för att sätta ut och att beställa 10 000 gösar för att släppa i Östersjön/Mögsjön under hösten 2010. Det är det stora antalet medlemsdonationer och bidrag på sammanlagt närmre 45 000 kr som gjorts till gösprojektet, och pengar kommer fortfarande in!  Över 70 medlemmar har lämnat frivilliga bidrag till projektet. Se under Sponsorer!

2010 03 11
Årsmötet beslöt att gå vidare med inplantering av minst 5000 gösar hösten 2010. Projektgruppen har föreslagit en isättning av 5000 gösar i Mögsjön. Förslag kom på att 5000 gösar även planteras  in i Östersjön 2010. Styrelsen som beslutar om  hur många som ska planteras in var. Ett vattenprov har tagits i bäcken strax söder om Jordkullsbron som ska kollas närmre på innan beslut.
Totalt har projektet hittills fått in drygt 10 000kr i medlemsbidrag, 11 000 har kommit in i form av företagssponsring och 19 000 har projektet fått ur Billeruds AB´s Sociala Fond. Se under Sponsorer!

2010 01 20
Inbetalningskorten för medlemsavgiften 2010 är på väg ut, med ligger ett ”tiggarbrev” och ett
inbetalningskort för frivilligt bidrag till gösprojektet!  Runt 260 brev skickas i dagarna ut.


2009 11 05
Vid ett medlemsmöte beslöts att ett informationsblad ska skickas ut till medlemmar tillsammans med ett inbetalningskort där medlemmen själv fyller i den summa han vill skänka till projektet.
Detta skickas med ordinarie medlemsinbetalningskort och är naturligtvis hel frivilligt.

2009 09 02
Inplantering av 5000 gösyngel vid båthamnen piren i Nykroppa

IMG_0294.jpg (103409 byte)
Gösen levererades i fräsig tankbil från Dyltabruk i Närke
IMG_0295.jpg (158276 byte)
Jan Sjöberg höll slangen men tappade snabbt räkningen
IMG_0296.jpg (143422 byte)
Pigga små rackare var det som simmade ut i Östersjön

2009 06 04
Styrelsen i föreningen beslutade att redan nu beställa 5000 ”Gösungar” för leverans och utplantering under hösten 2009. Projektet siktar långsiktigt och projektgruppen kommer nu att arbeta aktivt med att samla in pengar för höstens och framtida utsättningar.

2009 05 27
Länsstyrelsen har beviljat tillstånd för föreningen att i Östersjön/Mögsjön plantera in 5000 gösungar i höst.
Att plantera in gös är kostsamt och föreningen söker sponsorer i form av kommuner, föreningar, företag och privatpersoner som kan bidraga till att nå målet. Alla bidrag välkomnas och varje krona räknas. Bidrag över 100kr ger en plats på listan under sponsorer.

2009 03 19
Vid årsmötet den 19:e mars 2009 beslutade Nykroppa-Storfors Fiskevårdsförening att satsa på att plantera in gös i Östersjön/Mögsjön. Projektet är långsiktigt och och målet är att göra en första isättning av 5000 gösar i sk pekfingerstorlek under hösten 2009.  En projektgrupp bildades som kommer att arbeta med att samla in pengar och söka de tillstånd som behövs.


Projektgrupp
Hans Damm, Jan Sjöberg, Stig Rös, Sune Hörnqvist & Sören Larsson
Mailkontakt: gos@nykroppa.se