Nykroppa-Storfors Fiskevårdsförening arrenderar ca 50 sjöar och tjärnar i sydöstra Värmland inom Filipstad och Storfors Kommuner. (Se karta)

Medlemsantalet är ca. 550 st.

I Östersjön och Mögsjön finns ett stort bestånd av gös.

Västra Skärjen är en av sjöarna som vi arrenderar. Där bedriver vi put & take-fiske av regnbåge. Årligen sätts det ut mellan 1500 – 2000 kg regnbåge av hög kvalité. Vikten är mellan 0,8 – 5,5 kg.

Föreningen bedriver inte vinstgivande verksamhet i Västra Skärjen.  Målet är att sätta ut fisk för alla intäkter som fiskekort och båtuthyrning ger.

Vid Västra Skärjen finns vindskydd, handikappanpassad brygga, toaletter och ett flertal grillplatser med rastbord. För närvarande finns tre roddbåtar till uthyrning. Till våren kommer en utökning att ske med ytterligare två båtar.

Besök oss gärna på vår Facebooksida på NSFVF