Information gällande den nya dataskyddsförordningen GDPR

 

 

Från och med 2018-05-28 gäller den  nya dataskyddsförordningen som även omfattar Nykroppa-Storfors Fiskevårdsförening.

 

Lagstiftningen gäller hur personuppgifter hanteras.

För att vi skall kunna hantera medlemsregistret med utskick gällande förnyelse av medlemsskap för kommande år behöver vi namn och adress till våra medlemmar.

Uppgifterna kan också behövas för eventuell information under medlemstiden.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all hantering av personuppgifter.

Vi kommer inte att dela dina uppgifter med en tredje part.

Personuppgiftsansvarig är fiskevårdföreningens ordförande.

 

 

 

 

Betalning gällande medlemsskap är samtidigt ett godkännande från Dig att vi använder namn och adress i vårt medlemsregister

 

 

 

 

 

(Denna information är framtagen av Nykroppa-Storfors Fiskevårdförenings styrelse 2018-09-06)