Policy för alkohol, droger, mobbing och utanförskap

All tävlingsverksamhet och andra verksamheter anordnade av föreningen skall vara fria från alkohol och droger.

Föreningens definition av alkohol:
Som alkohol avser vi sprit, vin och öl/cider med en alkoholhalt högre än lättöl.
Vid årsfester och andra gemensamma sammankomster gäller de regler som styrelsen fattar, dock att gällande åldersregler efterlevs.

Föreningens definition av droger och dopningspreparat:
Med droger och dopningspreparat menar vi ämnen som klassas som narkotiska preparat

Mobbing och utanförskap
Alla bär ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma eventuella förekomster av mobbing och kränkningar och därigenom säkra att åtgärder vidtas.

Vid misstanke om förekomst av mobbning, trakaserier eller andra oönskade handlingar skall primärt styrelsens ordförande kontaktas. Alternativt annan valfri person inom styrelsen.

Denna policy är avsedd att användas som stöd och information till medlemmarna för att vi tillsammans ska skapa en förening som kännetecknas av en sund verksamhet

(Denna policy är antagen av Nykroppa-Storfors Fiskevårdsförenings styrelse 2018-09-06)