Sommarmusik på Lundsberg

Musik- och konstvecka vid Hållsjön / A Week of Music and Art at lake Hållsjön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommarmusik på Lundsberg 2023

Sommarmusik på Lundsberg

08-15 juli 2023 

Kammarmusikveckan äger rum varje år i början av juli och omfattar flera musikstilar för en bred publik. I centrum står Lundsbergs kyrkas och dess i skolsammanhang unika orgel och unga professionella musiker från Sverige och andra länder. Konserterna presenteras live och livestream. Samtidigt pågår en konst- och konsthantverksutställning i Galleri Strömstaren.
Lundsbergs kyrka är förbunden med en trappa till marknivån och bilparkering. Vi ber därför konsertbesökare med funktionsnedsättning att vid platsreservation  kontakta info@sommarmusik-lundsberg.se för gemensam planering av konsertbesöket.

The chamber music week Sommarmusik på Lundsberg takes place every year in the beginning of July presenting a variety of music styles to a varied audience. Focus is on the, for a Swedish school, unique pipe organ as well as on young professional musicians from Sweden and abroad. The concerts are  presented live and livestream. In parallel there is an Art and Applied Arts Exhibition in Gallery Strömstaren.
Lundsberg’s church is connected  to the ground level and parking facilities through a flight of stairs. We therfore kindly ask concert goers with a disability to contact info@sommarmusik-lundsberg.se when making a seat reservation, in order to define and plan the access to the concert together.

Sommarmusik på Lundsberg 2019-2022

Sommarmusik på Lundsberg 2022
Video presentation 2022 – Max Merazzi-Jacobson, artistic co-director
Musiksmakprov/teaser 2022
SVT Värmland Nyheter – presentation & video 2022-07-09 
Konsertprogrammet /Concert Programme 2022
#ImpossibleWithoutYouth – att medverka /participating mer/more
– Om minneskonserten för tonsättaren Karl Nicklas Gustavsson, Eva Wiklund i Freske Lufta 2022 nr.2, sid. 14.
– Sommarmusik på Lundsberg, presentation, Eva Wiklund i Freske Lufta, Sommartidningen 2022 nr. 3, sid. 28-29
– Sommarmusik på Lundsberg, reportage, Eva Wiklund i Freske Lufta 2022 nr. 4, sid. 30 

Sommarmusik På Lundsberg 2021
Video presentation 2021
Musiksmakprov/teaser 2021
Konsertprogrammet 2021 

Sommaren 2021 ersattes konst- och konsthantverksutställningen av projektet  Måla till musik med en digital utställning. The traditional Art and Applied Arts Exhibition in 2021 was replaced by the project with a digital exhibition Paint to Music.          Vinnaren / The winner

Mer om musikveckan 2021 / More about the music week 2021:
Kammarmusikvecka i Lundsberg, sid 28-29
Fullsatt för cello och dragspel i Lundsberg


Sommarmusik på Lundsberg 2020
ställdes in på grund av Covid-19 pandemin/was cancelled due to the Covid-19 pandemic.


Sommarmusik på Lundsberg 2019
Musiksmakprov/teaser 2019
Mer om musikveckan 2019 i artiklarna / More about the music week 2019:
Succé för Kammarmusikveckan i Lundsberg & Lungsund (2019-07-21)
Sista chansen se konstutställningarna i Lundsberg under helgen (2019-07-12)
Fullsatt för visor i Café Strömstaren (2019-07-14)

 

Här hittar du oss