Konst- och konsthantverksutställningen i Mariannes Galleri uppskjuten till 2022
The Art and Applied Arts Exhibition in Marianne’s Gallery postponed to 2022

Sommarmusik på Lundsberg presenterar normalt inte bara konserter varje dag från lördag till lördag, utan även en konst- och konsthantverksutställning. Aktiviteterna 2019
Pga Covid-19 och utställnings- och cafélokalernas beskaffenhet, kommer årets utställning skjutas upp till 2022. Då kommer det visas arbeten av …Sommarmusik på Lundsberg
not only presents concerts every day from Saturday to Saturday, but also an Art and Applied Arts Exhibition. Activities 2019

Due to Covid-19 and to the and exhibition café premises, this year’s exhibition will be postponed to 2022. You will then see works by, among others …

 

Sten-Olof Nilsson

 

Marianne Rosander

 

Sven-Erik Thor


MÅLA TILL MUSIK/
PAINT TO MUSIC
Till gallerierna/To the galleries

Alla ni som följer Sommarmusik på Lundsbergs konserter live/livestream kan vara med och visa upp era egna bilder i projektet Måla till Musik/
Those of you who follow  the Sommarmusik på Lundsberg concerts live/livestream are invited to participate and show your own artistic works in the project Paint to Music.

För att kunna vara med behövs:
Mobiltelefon med bra kamera (eller dator och scanner )
A4/A5 papper
tuschpenna/färgpennor
Mer


To participate you need:
Mobile phone with good camera (or computer and scanner)
A4/A5 paper
felt pen/coloured pencils
More


 

Måla till Musik/Paint to Music – exempel/examples
MKJP och/and KMJ tecknade medan de lyssnade på / made drawings while listening to
Jules Massenet: Méditation de Thaïs; Artur Tarnowski, violin; Joanna Czapinska, piano

https://www.youtube.com/watch?v=wjYGA0eY_j4