Den ideella föreningen Sommarmusik på Lundsberg riktar ett varm tack till alla samarbetspartner, donatorer och sponsorer som generöst bidragit till att förverkliga musikveckan:


The non-profit association Sommarmusik på Lundsberg expresses its warmest thanks to all  partners, donators and sponsors who have generously contributed to realising the music week:


Lundsbergs Skola
Storfors kommun
Anders Jacobson (1923-2021)
Region Värmland
Musikverket
Kulturrådet
Bergslagens Sparbank, Storfors
Sparbanksstiftelsen Bergslagen, Lindesberg
Sparbanksstiftelsen Alfa, Jönköping
Studiefrämjandet Örebro-Värmland
Rivgosch Biel/Bienne