Sommarmusik på Lundsberg
08-15 juli 2023
https://sommarmusik-lundsberg.se/
Veckoprogrammet 2023
Musiksmakprov/Impresssions of Summermusic Lundsberg 2023

Kammarmusikveckan äger rum varje år i början av juli och omfattar flera musikstilar för en bred publik. I centrum står Lundsbergs kyrkas och dess i skolsammanhang unika orgel och unga professionella musiker från Sverige och andra länder. Konserterna presenteras live och livestream. Samtidigt pågår en konst- och konsthantverksutställning i Galleri Strömstaren.
Lundsbergs kyrka är förbunden med en trappa till marknivån och bilparkering. Vi ber därför konsertbesökare med funktionsnedsättning att vid platsreservation  kontakta info@sommarmusik-lundsberg.se för gemensam planering av konsertbesöket.

The chamber music week Sommarmusik på Lundsberg takes place every year in the beginning of July presenting a variety of music styles to a varied audience. Focus is on the, for a Swedish school, unique pipe organ as well as on young professional musicians from Sweden and abroad. The concerts are  presented live and livestream. In parallel there is an Art and Applied Arts Exhibition in Gallery Strömstaren.
Lundsberg’s church is connected  to the ground level and parking facilities through a flight of stairs. We therfore kindly ask concert goers with a disability to contact info@sommarmusik-lundsberg.se when making a seat reservation, in order to define and plan the access to the concert together.