Sommarmusik på Lundsberg

Musik- och konstvecka vid Hållsjön / A Week of Music and Art at lake Hållsjön

Sommarmusik på Lundsberg 2019-2022

Sommarmusik på Lundsberg 2022
Video presentation 2022 – Max Merazzi-Jacobson, artistic co-director
Musiksmakprov/teaser 2022
SVT Värmland Nyheter – presentation & video 2022-07-09 
Konsertprogrammet /Concert Programme 2022
#ImpossibleWithoutYouth – att medverka /participating mer/more
– Om minneskonserten för tonsättaren Karl Nicklas Gustavsson, Eva Wiklund i Freske Lufta 2022 nr.2, sid. 14.
– Sommarmusik på Lundsberg, presentation, Eva Wiklund i Freske Lufta, Sommartidningen 2022 nr. 3, sid. 28-29
– Sommarmusik på Lundsberg, reportage, Eva Wiklund i Freske Lufta 2022 nr. 4, sid. 30 

Sommarmusik På Lundsberg 2021
Video presentation 2021
Musiksmakprov/teaser 2021
Konsertprogrammet 2021 

Sommaren 2021 ersattes konst- och konsthantverksutställningen av projektet  Måla till musik med en digital utställning. The traditional Art and Applied Arts Exhibition in 2021 was replaced by the project with a digital exhibition Paint to Music.          Vinnaren / The winner

Mer om musikveckan 2021 / More about the music week 2021:
Kammarmusikvecka i Lundsberg, sid 28-29
Fullsatt för cello och dragspel i Lundsberg


Sommarmusik på Lundsberg 2020
ställdes in på grund av Covid-19 pandemin/was cancelled due to the Covid-19 pandemic.


Sommarmusik på Lundsberg 2019
Musiksmakprov/teaser 2019
Mer om musikveckan 2019 i artiklarna / More about the music week 2019:
Succé för Kammarmusikveckan i Lundsberg & Lungsund (2019-07-21)
Sista chansen se konstutställningarna i Lundsberg under helgen (2019-07-12)
Fullsatt för visor i Café Strömstaren (2019-07-14)