Sommarmusik på Lundsberg

Musikvecka vid Hållsjön / Music week at the lake of Hållsjön

Sommarens musik- och konstevenemang

Sommarmusik på Lundsberg 3-10 juli 2021
Video presentation
Musiksmakprov/teaser 2021

Kammarmusikveckan Sommarmusik på Lundsberg äger rum varje år i början av juli och omfattar flera musikstilar för en bred publik. I centrum står Lundsbergs kyrkas i skolsammanhang unika orgel och unga professionella musiker från Sverige och andra länder. Dessutom presenteras en konst- och konsthantverksutställning, i år ersatt av projektet med en digital utställning Måla till musik.  Målningar

The chamber music week Sommarmusik på Lundsberg takes place every year in the beginning of July presenting a variety of music styles to a varied audience. Focus is on the, for a Swedish school, unique organ as well as on young professional musicians from Sweden and abroad. In addition there is an Art and Applied Arts Exhibition, this year replaced by the project with a digital exhibitionPaint to Music.   Paintings

Konserterna presenteras live och/eller livestream beroende på utvecklingen av Covid-19.
Obligatorisk platsreservation.
The concerts will be presented live and/or livestream depending on the Covid-19 situation.
Seat reservation required.

Sommarmusik på Lundsberg 2020 ställdes in på grund av Covid-19 pandemin/was cancelled due to the Covid-19 pandemic.
Sommarmusik på Lundsberg 2019
Video musiksmakprov/teaser
Mer om musikveckan 2019 i artiklarna / More about the music week 2019
Succé för Kammarmusikveckan i Lundsberg & Lungsund (2019-07-21)
Sista chansen se konstutställningarna i Lundsberg under helgen (2019-07-12)
Fullsatt för visor i Café Strömstaren (2019-07-14