Kammarmusikveckan Sommarmusik på Lundsberg organiseras av en ideell förening med samma namn. Styrelsens medlemmar är  alla ’hemvändare’ med rötter i Lundsberg och i Storfors kommun.


The chamber music week Summer Music Lundsberg is organised by a non-profit association with the same name. The board members are all ’homecomers’ with roots in Lundsberg and in Storfors municipality.

Styrelsemedlemmarna fr. v. Gunilla Thor, skattmästare/treasurer, Marianne Rosander, Galleri Strömstaren; Lena Mauler-Strandberg vice ordförande/vice chairperson, Maria K. Jacobson Picasso, sekreterare/secretary; Karin Merazzi-Jacobson, ordförande och konstnärlig ledare/chairperson and artistic director.
Foto/Photo ©2021 Michael Johansson