Föreningar och nätverk i Storforsföreningarna i Storfors hälsas välkomna till

Årsmöte tisdag 5 april kl 18.00 i Kulturhuset, Storfors

Gamla och nya medlemmar är välkomna!

Dagordning för Storforsföreningarnas årsmöte 2022