Om Storfors

Storfors är en av landets minsta kommuner. Trots litenheten i folkmängd finns här ett rikt förenings- och kulturliv, med ett 
50-tal föreningar av stor mångfald.
Navet i kultur- och föreningslivet i tätorten är Storfors Kulturhus, Folkets Hus, som ägs av kommunen. I den omgivande landsbygden är det hembygdsföreningar och byalag som är
dominerande. I Kulturhuset i Storfors finns Bibliotek, Biosalong och Kulturcafé. Olika utställningar och en del föreläsningar avlöser varandra.

Här finns också Kulturverkstaden, där det med erfaren handledning går att lära sig att spela olika instrument. Lokaler för föreningslivets sammankomster tillhandahålls gratis av kommunen och bokas genom Biblioteket.
Välkomna till Storforsföreningarnas egen webbportal. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla sidorna och rekrytera flera föreningar till portalen.

Storforsföreningarna.