Styrelsen

Följande personer är valda till Storforsföreningarnas styrelse.

Länk till stadgar och övriga dokument>

Ordförande:
Lena Olsson-Larsson

Styrelseledamöter:
Lennart Johansson
AnnaEklöf
Lena Åkesson
Kristina Elmström

Ersättere:
Kenneth Bergkvist
Maria K Jacobson

Valberedning:
Vakanta platser för två ledamöter

Revisor:
Bo Lövgren