Styrelsen

Följande personer är valda till Storforsföreningarnas styrelse.

Länk till stadgar och övriga dokument>

Ordförande:
Lena Olsson-Larsson

Styrelseledamöter:
Lennart Johansson
Ann-KristinVirtanen
AnnaEklöf

Suppleanter:
Anders Nilsson
KennethBergqvist

Valberedning:
Vakanta platser för två ledamöter

Revisor:
Bo Löfgren