Styrelsen

Följande personer är valda till Storforsföreningarnas styrelse.

Länk till stadgar och övriga dokument>

Ordförande:
Lena Olsson-Larsson

Styrelseledamöter:
Lennart Johansson
Ann-Kristin Virtanen
AnnaEklöf
Lena Åkesson
Kristina Elmström

Suppleanter:
Anders Nilsson
KennethBergkvist

Valberedning:
Vakanta platser för två ledamöter

Revisor:
Bo Löfgren