Styrelsen

Följande personer är valda till Storforsföreningarnas styrelse.

Länk till stadgar och övriga dokument>

Ordförande:

Styrelseledamöter:
Lennart Johansson
Oscar Johansson
Kenneth Bergkvist
Maria K Jacobson

Valberedning:
Vakanta platser för två ledamöter

Revisor:
Bo Lövgren