Mobilisering av civilsamhället

Föreningen Värmlands BergsLAG driver projektet, Mobilisering av civilsamhället, i Storfors, Kristinehamn och Filipstad. Projektet syftar till att stärka civilsamhällets röst i lokalsamhället. Projektet vill skapa lokala nätverk som ska:

1. Driva frågor som ligger i medlemsföreningarnas och civilsamhällets intressen.
2. Arbeta för samordning och samarbete mellan medlemsföreningarna och till såväl det offentliga som det privata näringslivet
3. Driva projekt som stärker civilsamhället.

Kontaktuppgifter
Möckelnföreningarna
Sofia Tungfelt: 070-3800715, sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Storfors kommun
Olle Rodéhn: 0550-651 20, olle.rodehn@storfors.se

Värmlands BergsLAG
Lennart Johansson: 073-083 39 43, lennart.johansson5103@gmail.com