NY VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR PARAPLYORGANISATIONEN STORFORSFÖRENINGARNA

På medlemsmötet den 5/9-2023 diskuterades vad paraplyorganisationen kan arbeta
vidare med framledes.
Vi har förstått att den digitala plattformen, storforsforeningarna.se på sikt kommer att
få svårt att överleva de uppdateringar som Word Press gör fortlöpande.
Paraplyföreningen och övrigt föreningsliv inom Storfors kommun, har inte de ekonomiska
förutsättningarna för att köpa in sig i en ny plattform till en kostnad av mellan 30-40.000 kr
per år.

Styrelsen för paraplyföreningen har tagit till sig det som diskuterades på medlemsmötet
den 5/9-2023 och ser fortsättningen som redovisas nedan!

Vi vill bidra till en positiv utveckling och föryngring av föreningslivet och civilsamhället inom
Storfors kommun!
• Vår webbplattform fungerar ännu och vi avser att hålla den öppen så länge det
är möjligt!
• Parallellt med det arbetar vi med att hitta altternativa sätt att exponera föreningarnas
evenemang. Här finns några idéer!
• Storforsföreningarna får en samordnande roll för föreningslivet i Storfors kommun
och bjuder förutsättningslöst in till föreningsträffar 3-4 gånger per år.

Paraplyföreningen gör inte dagordningen, utan det som skall diskuteras avgör för-
eningarna själva.

Paraplyföreningen ser endast till att skapa mötesplatserna!
• Vi planerar en första föreningsträff efter årsskiftet.

Styrelsen:
Kristina Elmström
Kennet Bergkvist
Oscar Johansson
Lennart Johansson
Maria Jakobsson
Anna Eklöv

Brev ny verksamhetsinriktning