Eftersom Coronarestriktioner under året gjort att de flesta aktiviteter har uteblivit och evenemangskalendern nästan inte utnyttjats alls har styrelsen beslutat att årsavgiften för 2021 ska gälla även 2022. Fakturor kommer att skickas ut till alla föreningar som ännu inte betalat sin medlemsavgift för 2021.

Medlemsavgiften är:

500 kr/år för förening med full hemsida inklusive evenemangsmodul
300 kr/år för enbart evenemangsmodul och länk till annan befintlig föreningshemsida.
100 kr/år för förening som endast vill ha en länk till befintlig föreningshemsida.