Hej!
Storfors kommun och Storforsföreningarna skickar ut en enkät, bestående av fem frågor, i samarbete med Leader Närheten och Leader Värmlands BergsLAG för att undersöka vilka behov av insatser föreningar och företag ser inom sitt närområde. Enkätundersökningen, tillsammans med andra analyser, ligger till grund för Leaders lokala utvecklingsstrategi som tas fram för EU:s kommande programperiod 2023-2027.

Leader är en metod för landsbygdsutveckling och ett verktyg för att bygga social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom att ta vara på styrkor och utvecklingsmöjligheter i lokalsamhället. Metoden bygger på att offentliga, ideella och privata aktörer samlas kring en lokal utvecklingsstrategi som är framtagen i dialog genom breda, demokratiska processer. Syftet med leader är att mobilisera engagemang och skapa delaktighet för en gemensam utveckling av ett område, men också för att stimulera idékraft och stärka nätverkandet i den lokala miljön. En mycket viktig sak är att leaderarbetet sker med ett underifrånperspektiv, dvs. att det är de som bor och verkar i området som driver utvecklingen.
Leader Närheten bildades 2007 och har under två programperioder arbetat framgångsrikt med att fördela medel till olika projekt för att främja landsbygdsutveckling i Karlstad, Hammarö, Grums, Forshaga och Kils kommuner. Utgångspunkten inför nästa programperiod är att även kommunerna Kristinehamn, Storfors och Filipstad ska inkluderas, dvs delar av Leader Värmlands BergsLAG, som tyvärr inte kunnat ta del av stöd under innevarande programperiod.

Klicka på länken för att delta i undersökningen https://app.easyquest.com/q/8btgC
Undersökningen är öppen till och med 14:e maj.

Vi hoppas att ni vill medverka i denna undersökning och riktar ett stort tack till er på förhand!

Storforsföreningarna

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta:
lennart.johansson@storfors.se
073-08 33 943
eller
Leader Närheten
Camilla Nyström, VL
E-post: camilla@narheten.se Telefon: 073 024 29 73