Vid årsmötet den 25 november 2020 bildades paraplyorganisationen Storforsföreningarna officiellt med styrelse, stadgar och organisationsnummer.
Storforsföreningarna är en webbportal som erbjuder föreningar, som är verksamma i Storfors, att publicera evenemang och aktiviteter i en gemensam kalender samt affischer i ett affischflöde. Via webbportalen marknadsförs och synliggörs anslutna föreningar för allmänheten.
En stor vinst för föreningarna är att information om evenemang och aktiviteter finns samlade på en plats, i evenemangskalendern.
Via portalen kan föreningar och ideella nätverk få hemsidor kopplade till portalen. Portalen kan även länka till befintliga föreningshemsidor.
När ni ansluter er förening får ni tillgång till portalens alla tjänster.

Här på Storforsföreningarna.se finns information om styrelse, stadgar och anslutna föreningar.
Kostnad per år:
Medlemsavgift med länk till befintlig webbplats 100 kr
Medlemsavgift samt evenemangskalender på storforsforeningarna.se 300 kr
Medlemsavgift, evenemangskalender samt en egen webbplats 500 kr

I årsavgiften som ska vara betald senast 30/6 ingår uppstartshjälp och webbsupport vid behov, samt delaktighet och möjlighet att utforma Storforsföreningarnas fortsatta aktiviteter.
Varje förening förväntas ha en egen webbadministratör som lägger in
evenemang samt övrigt som gäller föreningen. Webbadministratören erbjuds utbildning och webbsupport.

Anmäl din förening här: storforsforeningarna.se/registrera

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Storforsföreningarna
www.storforsforeningarna.se
Bankgiro 5628-6503 (Glöm inte att ange föreningens namn vid inbetalning!)