Workshop för föreningshemsidor

Lokal webbsupport för Storforsföreningarna och Storforsportalen.

Hej föreningar inom Storfors kommun. Vi kommer att arbeta vidare med att ansluta fler
föreningar under hösten 2019 till storforsportalen.se

Vi söker nu en webboperatör från Storforsföreningarna, som kan supporta föreningarna med verktyget
WordPress efter 1/1-2020 och som jobbar för föreningarna inom Storfors kommun.
Denne någon kommer att få utbildning under hösten 2019.

Vi avser att fortsätta samarbetet med Möckelnföreningarna och deras webbsupport..