Storfors Idrottshistoriska Sällskap

Främja och bevara den lokala idrottshistorien.

Välkommen till
Storfors Idrottshistoriska Sällskap

-Främja och bevara den lokala idrottshistorien

Nyheter

Senaste nyheter och information

Styrelsemöte

Seniorernas Hus 17.00-18.30

Inbjudan till motorträff

Onsdagen 12 oktober kl. 18.00 gästar Torsten Palm föreningen med ett föredrag om sin framgångsrika karriär inom motorsporten. Plats Kulturhuset Lilla Galejan. Vi bjuder på fika. Alla hjärtligt välkomna!

Styrelsemöte

Kommunhuset 18.00-19.30

Odramatiskt årsmöte

Årsmötet avhölls helt planenligt och klubbades raskt igenom av mötesordföranden Lennart Johansson.
Styrelsen för år 2022 fastställdes enligt följande:
Ordförande: Bo Lövgren (1 år kvar)
V. Ordförande: Per-Göran Larsson (2 år)
Sekreterare; Kristina Karlsson (2 år)
Kassör: Ingvar Andersson (1 år)
Ledamot: Tomas Bergquist (1 år)
Suppleant: Mikael Stenlund (1 år)
Suppleant: Leif B Persson (1 år)
Nu när Coronan släppt sitt grepp så fick styrelsen i uppdrag att utforma ett program innehållande medlemsträffar och föreläsningar av inbjudna gäster. Vi återkommer med mer detaljer när programmet är spikat. I övrigt diskuterades var och när vi ska dela ut vårt stipendium, vilka alternativ som finns om det inte skulle bli en Idrottsgala. Storfôrsmarken eller Centrumfesten tänkbara tillfällen. Vi inväntar beslut om Idrottsgalans vara eller icke vara. Efter avslutat möte gjorde vi allt som stod i vår makt för att det inte skulle bli något kvar av smörgåstårtorna.

Årsmöte

Sedvanliga mötesförhandlingar. Sedvanlig förtäring, smörgåstårta m. dryck !

Styrelsemöte

Seniorernas Hus kl. 16.00

Nytt material i montern

Vår monter i Kulturhusets café har fått nytt material. Tidigare har Skytteföreningen, Tennisklubben och Bordtennisklubben presenterats. En blandning av gammalt och nytt material har visat en liten del av föreningarnas historia. Nu är det dags för Storfors Motorklubb att vara i blickfånget !

Extra årsmöte

Pga. Coronapandemin har inget årsmöte avhållits vare sig för verksamhetsåren 2019 och 2020. Nu när restriktionerna lättat hålls detta extrainsatta årsmöte för att komma ifatt bl.a. gällande avgångar/ommöbleringar i styrelsen.

Inbjudan till motorträff

Onsdagen 1 april kl. 18.00 gästar Torsten Palm föreningen med ett föredrag om sin framgångsrika karriär inom motorsporten.
FÖREDRAGET INSTÄLLT PGA. CORONAVIRUSET.

Årsmöte

Storfors Idrottshistoriska Sällskap kallar till årsmöte onsdagen den 25 mars kl. 18.00 I Kulturhusets lokal Valsaren.
ÅRSMÖTET INSTÄLLT OCH SKJUTET PÅ FRAMTIDEN PGA. CORONAVIRUSET!!

Evenemang

Våra planerade evenemang och aktiviteter
Laddar… Laddar…

Om oss

Om våran förening & historia

Föreningen växte fram ur en grupp före detta idrottare och idrottsledare som under Kristina Karlssons ledning träffades i Seniorernas hus och pratade gamla idrottsminnen. Idén till en idrottshistorisk bok föddes. Bo Lövgren blev den drivande och det mynnade ut i att han och Tomas Bergquist, efter ett antal år med många turer hit och dit, till slut hade en bok färdig hösten 2015. Föreningen kom delvis till som en förvaltare av boken och delvis för att främja och bevara den lokala idrottshistorien och förena dem som delar detta intresse.  En interimsstyrelse bildades som skötte förberedelserna inför ett konstituerande årsmöte som avhölls den 19 maj 2015. Mötet utsåg och valde Bo Lövgren till föreningens ordförande. Till övriga styrelsemedlemmar valdes Tomas Bergquist, Kristina Karlsson, Per-Göran Larsson och Per-Åke Österberg. På det efter årsmötet konstituerande styrelsemötet utsågs Tomas Bergquist till kassör och Kristina Karlsson till sekreterare. För föreningens medlemmar anordnas träffar regelbundet och dessutom hålls öppna föredrag av inbjudna idrottsprofiler

Kontakta oss

Kontakta oss vid frågor eller skicka oss ett meddelande

Vid frågor så ska nedanstående styrelsemedlemmar försöka besvara era spörsmål så gott de kan:

Bo Lövgren 070-5979943

Per-Göran Larsson 070-3384801

Tomas Bergquist 070-4136882

Ni kan även skicka ett meddelande via nedanstående formulär.


Skicka oss ett meddelande