Storfors Idrottshistoriska Sällskap

Främja och bevara den lokala idrottshistorien.