Årsmötet avhölls helt planenligt och klubbades raskt igenom av mötesordföranden Lennart Johansson.
Styrelsen för år 2022 fastställdes enligt följande:
Ordförande: Bo Lövgren (1 år kvar)
V. Ordförande: Per-Göran Larsson (2 år)
Sekreterare; Kristina Karlsson (2 år)
Kassör: Ingvar Andersson (1 år)
Ledamot: Tomas Bergquist (1 år)
Suppleant: Mikael Stenlund (1 år)
Suppleant: Leif B Persson (1 år)
Nu när Coronan släppt sitt grepp så fick styrelsen i uppdrag att utforma ett program innehållande medlemsträffar och föreläsningar av inbjudna gäster. Vi återkommer med mer detaljer när programmet är spikat. I övrigt diskuterades var och när vi ska dela ut vårt stipendium, vilka alternativ som finns om det inte skulle bli en Idrottsgala. Storfôrsmarken eller Centrumfesten tänkbara tillfällen. Vi inväntar beslut om Idrottsgalans vara eller icke vara. Efter avslutat möte gjorde vi allt som stod i vår makt för att det inte skulle bli något kvar av smörgåstårtorna.