Fri höjd under Nässundsbron?

Hösten 2010 blev till slut en ny järnvägsbro klar vid Nässundet, mellan sjöarna Ullvettern och Hyttsjön vid mitten av sjösystemet. Den seglingsfria höjden är nu ungefär samma som för den intilliggande landsvägsbron,
dvs. ca 2,8 m vid normalvattenstånd.

För att räkna ut den aktuella segelfria höjden under det högsta brospannet -ring 0586-15215 och tag sedan 490 minus telefonsvararens siffror.
Om till exempel telefonrösten säger två-noll-fem, då är höjden 490 – 205 = 285 cm.
Även det nordligaste brospannet som är 70 cm lägre är farbart.

Efter brohöjningen vid Nässundet är de lägsta broarna i Bergslagskanalens huvudfarled broarna vid
Timsbron och Daglösens station, ca 2,6 m vid normalvattenstånd.