Nytt vid Bjurbäcken, är en helt ny avloppsanläggning med ett reningsverk.
Gråvatten från husbilar tömmes på anvisad plats och latrinbehållare likaså!
OBS!!
Töm inte husbilslatriner i WC-stolarna!!

Slamtömning vid Bjurbäckens slussar 40:- per gång
Swish nr 123 515 11 54

Slamtömning avser avlopp från husbilar och husvagnar!

Styrelsen