Föreningen har haft sitt årsmöte den 10/8-2022.
Samtliga 5 Båtklubbar har nominerat och också valts in i
styrelsen på sina stadgeenliga mandat.
Representanter från de tre garantikommunerna, Filipstad,
Karlskoga och Storfors likaså.
Ett AU har valts och består av ordf, kassör, sekreterare samt
en repr från garantikommunerna och en repr från Båtklubbarna.