Nytt för i år vid Bjurbäcken, är en helt ny avloppsanläggning med ett reningsverk.
Gråvatten från husbilar tömmes på anvisad plats och latrinbehållare likaså!
OBS!!
Töm inte husbilslatriner i WC-stolarna!!