Karta över Bergslagskanalens sjösystem
och kompletterande farledsbeskrivning

alternativt
Sjökort i skala 1:25000

Finns att köpa vid Bjurbäckens slussar. Där finns också en år 2011 nyproducerad Fritids- och Turistkarta