Ställplatser vid Bjurbäckens slussar ( max 8 platser med el-anslutning
Samt 3 platser utan el-anslutning)
Swish nr 123 232 64 86
220:- per dygn inklusive El-anslutning
160:- per dygn exklusive el
Swish nr 123 232 64 86

Ställplatser vid Asphyttans slussar
160:- per dygn inkl el Begränsat antal platser.
Swish nr 123 232 64 86
Husbilsplatser vid Asphyttan och Bjurbäcken kommer
att vara tillgängliga vidare under september 2023.
Vi återkommer med information om när vi stänger!

Slamtömning vid Bjurbäckens slussar
Slamtömning avser avlopp från husbilar och husvagnar och sker
på anvisad plats!
Swisha gärna ett bidrag till tömning av vår latrinseptiktank!
Swishnr 123 515 11 54

Töm absolut inte husbilslatriner i WC-stolarna!
Detta förstör processen i vårt reningsverk!

Styrelsen