Folkhälsomyndigheten kräver ej platsreservation/Swedish public health authorities do not require seat reservation (2022-05-16).

För platsreservation och assistans för personer med funktionsnedsättning, kontakta/
For seat reservation and assistance for visitors with a disablity, please contact
info@sommarmusic-lundsberg.se,  contact@sommarmusic-lundsberg.se.