Foto Ann-Christin Paul

Lundsbergs kyrkas orgelfasad (detalj)

Lundsbergs Kyrka

ORGELN

Då Lundsbergs Skolas egen kyrka invigdes, 5 oktober 1930, kunde man glädja sig åt en fin 23- stämmig, tvåmanualig, pneumatisk orgel, byggd i Örebro av Setterqvist & Son, som har försett många mellansvenska kyrkor med orglar.

Orgeln står på den ovanligt placerade orgelläktaren i en utbyggnad vid norra långväggen, till vänster långt framme i kyrkorummet. Genom en liten passage mellan piphusets två delar, framträder ett fönster i glasmosaik i intensiva färger, det första offentliga utsmyckningsarbetet av konstnären Prins Sigvard Bernadotte, som själv var elev på Lundsbergs Skola 1918-1924.

Från sin plats vid orgeln kan organisten, utan speglar, leda kören och samarbeta i liturgin i nära kontakt med en gudstjänstförrättare vid altaret.

Vid kyrkans invigning uppfördes en kantat skriven av skolans rektor, Einar Gauffin, som var orgelns förste organist och en verklig eldsjäl för musiken på Lundsberg. Einar Gauffin har också skrivit Lundsbergssången, Hjärtat varmt och sinnet ungt. Han var orgellärare för legendariska Margit Mechler (1920-2020), som under flera decennier ledde skolkören och fungerade som skolorganist under morgonböner, söndagsgudstjänster och skolans högtider. Under 1900-talet användes orgeln för de tjugominuters morgonböner, som på den tiden inledde skoldagen.

Margit Mechler har porträtterats sittande vid orgeln i en målning av Lars Östling (2010). Porträttet har sin plats i förbindelsegången mellan kyrkan och skolbyggnaden.

Orgeln sågs över ordentligt i början av 1970-talet. Ett par stämmor lades till och några byttes också ut mot stämmor med fränare klang och som behövs i barockrepertoaren. De är viktiga komplement till de ursprungliga, vänare stämmorna främst lämpade för romantisk musik. Efter orgelöversynen 1970 har femtio år gått, och orgeln är nu i stort behov av översyn och vård. En orgelinsamling har startats för ändamålet. Mer om denna på vår hemsida https://sommarmusik-lundsberg.se.

I kyrkan finns idag även en flygel och ett elektriskt piano. De används för konserter, gudstjänster och som övningsinstrument. Orgeln spelas numera främst av gästande organister.

Maria K. Jacobson Picasso (2023) har varit elev Lundsbergs Skola (1965-1971), orgelelev till den Margit Mechler och sopran i skolkören.


 

Margit Mechler (1920-2020)
efter avslutningskonserten,
Sommarmusik på Lundsberg 2019
foto Ann-Christin Paul


When the Lundsberg School Chapel was inaugurated, 5 October 1930, one delightful part of this novelty was the organ, a fine two manual 23-register pneumatic pipe organ built in Örebro by Setterqvist & Son, who provided many churches in central Sweden with organs. The instrument was revised in the early 1970s. A couple of registers were also added, stronger sounding and with harsher timbres to suit the baroque repertoire, a complement to the original softer registers of the romantic period. Fifty years have passed since, and the instrument is in reat need of a new revision. For this purpus funds raising has started. More information on our home page https://sommarmusik-lundsberg.se.

The organ is rather unusually placed in a side gallery, an extention along the northern wall of the church, and situated to the left and upfront in the church. In this forward position, the organist can both conduct the choir in the gallery and collaborate in the liturgy close to the officiating clergyman without the use of mirrors. Through a small passage which divides the pipe house in two parts, a stained glass window with a bright coloured mosaic can be seen, the first public decorative art work by the artist Prince Sigvard Bernadotte, who had himself attended Lundsbergs Skola 1918-1924.

At the inauguration a cantata, written by the school principal, Einar Gauffin, was performed. The first organist and a driving spirit in music life at Lundsberg, Einar Gauffin was also the organ teacher for legendary Margit Mechler 1920-2020, who for decades was the school choir conductor with responsibilities for the choir and the organ music during church services and other school celebrations. She is portrayed at the organ by Lars Östling (2010) in a painting now exposed in the passage connecting the school to the chapel.

In the 20th century the organ was regularly played during the daily 20 minute morning assemblies before lessons. Nowadays both morning and Sunday services are less frequent. The organ is now played mainly by visiting organists. The Lundsberg school chapel also has a grand piano and an electric, used for concerts and as practice instrument for the students.

Maria K. Jacobson Picasso (2023) attended Lundsbergs Skola (1965-1971), studied the organ with Margit Mechler and was a soprano in the school choir.

 


ORGELDISPOSITION LUNDSBERGS KYRKA, STORFORS, Karlstads stift

1930 E.A. Setterqvist & Son Örebro 1970 omdisponerad av samma firma

HV I
Borduna 16′
Principal 8′
Dubbelflöjt 8′
Gedackt 8′
Gamba 8′
Octava 4′
Flûte octaviante 4′
Quinta 3′
Octava 2′
Mixtur 3 ch
Trumpet 8′
SV II
Gedackt 16′
Rörflöjt 8′
Violin 8′
Voix celeste 8′
Principal 4′
Ekoflöjt 4′
Piccolo 2′
Scharf 3 ch
Oboe 8′
PED
Subbas 16′
Violon 16′
Ekobas 16′
Borduna 8′
Koralbas 4′
Flöjtprincipal 2′
Cornett 3 ch
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I, I 4’/I, II 16’/I, II 16’/II, II 4’/P. Fasta kombinationer.
Antal ljudande stämmor: 27
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk