Beställ och betala gärna i god tid. Särskilt om ni är en grupp. Använd då SWISH-numret/ you may order and pay in advance, especially if you are a group. Use the SWISH number to call.

0728 790725