Mattias Karlsson, dragspel/accordion
Jan Olsson, sång/vocals
Leif Holmberg, gitarr/guitar
Ingbritt Borg, sång/vocals
Foto ©2022 Jan Olsson

Visaftonsartisterna bjuder på visor av olika slag samt en och annan allsång. Alla fyra är bosatta i trakterna och, har musicerat tillsammans vid många tillfällen tidigare. 

Ingbritt Borg och Leif Holmberg tillhör musikgruppen “Visa upp”, där även normalt två andra musiker ingår. De uppträder även som duo på mindre ställen, då Ingbritt sjunger och Leif spelar gitarr. Leif har även varit dansmusiker, bl.a. i Storforskvintetten tillsammans med Jan Olsson.

Mattias Karlsson, dragspel, brukar medverka i en dragspelsensemble som framför musik speciellt arrangerad för detta instrument samt i en grupp som spelar irländsk folkmusik.

Jan Olsson var sångare i dansbandet Storforskvintetten under tre årtionden. Han har också under många år uppträtt på hembygdsfester, äldreboenden, dragspelsstämmor o.dyl. Jan är producent och programvärd på DragspelsExpo (Facebook Dragspelsexpo, Musik på Dragspel | Facebook) och gör varje månad ett program med dragspelsmusik. Hemsidan innehåller också aktuell och historisk information om dragspel och dragspelsmusik i Skandinavien.


The artists this evening offer popular songs in Swedish and, now and then, a sing-along song. They all live nearby and  have often sung and played together.

Ingbritt Borg and Leif Holmberg are two of the four members of the music group “Visa upp”. They also perform as a duo intimate venues, where Ingbritt sings and Leif plays the guitar. Leif has also played dance music and was member of the legendary dance band, Storforskvintetten, together with Jan Olsson.

Mattias Karlsson plays the accordion, usually in an accordion ensemble in music specially arranged for his instrument, but he also performs in a group dedicated to Irish folk music.

Jan Olsson is a singer and was a member of the dance band Storforskvintetten for three decades. He also performs at local folk festivals, old folks homes, at accordionist meetings etc. Jan is producer and presenter of Dragspelsexpo Ransäter and offers a monthly programme with music for accordion enthusiasts on DragspelsExpo and on facebook Dragspelsexpo, Musik på Dragspel | Facebook. Here a wealth of information about accordion music in Scandinavia may be found.