Max Merazzi-Jacobson, pianist
Foto ©2016 Sabine Brunner

Max Merazzi-Jacobson (född 1994) är en schweizisk pianist av italiensk-svenskt ursprung. Han tog sina första pianolektioner vid åtta års ålder och spelade i de tidiga ungdomsåren även violin och slagverk. Då han var sexton år bestämde han sig för att bli pianist och studerade först för den bulgariska pianisten Roumiana Kirtcheva på Musikschule Biel/Bienne och fortsatte sina studier som elev till Christian Favre på Haute École de Musique de Lausanne (musikhögskolan i Lausanne).

Därefter studerade Max Merazzi-Jacobson vidare på Musikakademie Basel (musikhögskolan i Basel) som elev till den nederländske pianisten Ronald Brautigam och tog masterexamen 2020 med tillvalsämnet romansgestaltning för Jan Schultsz.

Max har också fått undervisning av pianisterna Giovanni Bellucci, Inese Klotina, Jean-Sélim Abdelmoula, Rada Petkova, Mauro Lo Conte och Aglaia Graf.

Max Merazzi-Jacobson har uppträtt som solist i Griegs pianokonsert op.16 tillsammans med Bieler Sinfonieorchester och Bieler Kammerorchester samt i Sjostakovitj 2:a pianokonsert tillsammans med Bieler Jugendsinfonieorchester. Han stod för uruppförandet i Basel 2019 av pianoverket Trois Pensées pour Piano av den luxemburgska tonsättaren Luc Goedert, som han regelbundet samarbetar med. Max uppförde första satsen av verket på Göteborgs Pianofestival samma år. En återkommande artist på Sommarmusik på Lundsberg, är han sedan 2021 också konstnärlig co-ledare för denna musikfestival. Sommarmånaderna avsätter Max normalt för en turné med konserter i Sverige.


Max Merazzi-Jacobson (born 1994) is a Swiss pianist of Italian-Swedish origin. He took his first piano lessons at the age of eight and in his early youth he also played the violin and percussion.

At the age of sixteen he decided to become a pianist and initially studied with the Bulgarian pianist Roumiana Kirtcheva at the Musikschule Biel/Bienne, after which he continued his studies at the Haute École de Musique de Lausanne (academy of music) as a student of Christian Favre.

Max Merazzi-Jacobson then entered at Musikakademie Basel as student of Dutch pianist Ronald Brautigam concluding with a master degree in 2020 and specializing in Lied interpretation with Jan Schultsz.

Max also received tuition by the pianists Giovanni Bellucci, Inese Klotina, Jean-Sélim Abdelmoula, Rada Petkova, Mauro Lo Conte and Aglaia Graf.

Max Merazzi-Jacobson has performed as soloist in Grieg’s piano concerto op.16 with Bieler Sinfonieorchester and Bieler Kammerorchester as well as in Sjostakovitj’ second piano concerto op. 102 together with Bieler Jugendsinfonieorchester. He was the performer of the world premiere in Basel 2019 of Trois Pensées pour Piano by the Luxembourgish composer Luc Goedert, with whom he collaborates regularly. Max played the first movement of this work at the Gothenburg Piano Festival the same year. In addition to performing there himself, Max  is also artistic co-director of the music festival Sommarmusik på Lundsberg since 2021 and he enjoys touring Sweden with concerts during the summer months.