Martin Malmgren, pianist
Foto ©2018 Heikki Tuuli

Pianisten Martin Malmgren har gjort sig känd som en mångsidig musiker, lika hemma som solist, kammarmusiker och liedpianist. Med en ovanligt bred repertoar som innehåller verk från den tidiga barocken till vår tids musik överraskar han gärna sin publik med verk och tonsättare som blivit orättvist förbisedda. Hans konsertprogram innehåller ofta noga genomtänkta helheter som söker efter kopplingar mellan olika stilar och perioder. Utöver den egna konsertverksamheten driver Malmgren även pianorecitalserien Key Discoveries, och är medgrundare av Helsingfors kammarorkester.

Som en eftertraktad solist har han spelat med orkestrar såsom Sinfonia Lahti, Tapiola Sinfonietta, Belgrade Symphony, Helsingborgs Symfoniorkester, Torun Philharmonic Orchestra, Oulu Sinfonia och Jyväskylä Sinfonia i samarbete med dirigenter såsom Petri Sakari, Ari Rasilainen, Dalia Stasevska, Sasha Mäkilä, Eva Ollikainen, Ville Matvejeff och Erkki Lasonpalo. Med nära 40 verk med orkester i repertoaren har han gett finska premiärer av pianokonserter av bland annat Carter, Carwithen och Connesson. Genom åren har han haft en omfattande konsertverksamhet runtom i Europa, USA, Australien och Israel.

Malmgren har en Bachelor of Music från Edsbergs Slott/Kungliga musikhögskolan i Stockholm, där han studerade piano med Mats Widlund och kammarmusik med Mats Zetterqvist. Han fortsatte sina studier i Finland och tog sin magisterexamen vid Sibeliusakademin, där Ilmo Ranta varit hans huvudsakliga lärare. Andra viktiga lärare har varit Konstantin Bogino, Henri Barda, Jerome Lowenthal och Liisa Pohjola.

ABOUT | Martin Malmgren


Pianist Martin Malmgren has made himself known as a versatile performer, equally at home on stage as a soloist, and chamber musician and lied pianist. With an unusually wide repertoire ranging from early baroque up until the music of our times, he takes delight in surprising his audiences by performing unjustly neglected works and composers.  His concert programs often show a thoughtful approach which builds bridges between different musical styles and periods. He has founded the piano recital series Key Discoveries, and is co-founder of the Helsinki Chamber Orchestra.

As a sought-after soloist, he has appeared with such orchestras as Sinfonia Lahti, Tapiola Sinfonietta, Belgrade Symphony, Helsingborg Symphony Orchestra, Torun Philharmonic Orchestra, Oulu Sinfonia, Jyväskylä Sinfonia in collaboration with conductors such as Petri Sakari, Ari Rasilainen, Dalia Stasevska, Sasha Mäkilä, Eva Ollikainen, Ville Matvejeff and Erkki Lasonpalo. With nearly fourty works with orchestra in his repertory, Martin Malmgren has given Finnish premiers of  piano concertos by among others, Carter, Carwithen and Connesson. Over the years he has performed extensively throughout Europe, USA and Israel.

Malmgren holds a Bachelor of Music from Edsberg Manor/Royal Academy of Music in Stockholm, where he studied piano with Mats Widlund and chamber music with Mats Zetterqvist. He continued his studies at the Sibelius Academy, with Ilmo Ranta as his main piano teacher. Other important influences include Konstantin Bogino, Jerome Lowenthal, Henri Barda and Liisa Pohjola.

ABOUT | Martin Malmgren