Luc Goedert, tonsättare/composer
Foto ©2022 Anne-Marie Goedert

Luc Goedert är född 1994 och växte upp i Luxemburg. Efter gymnasiet i hemlandet studerade han musikteori för Jakob Ullmann, Qiming Yuan och Gerhard Luchterhandt på Musikhögskolan i Basel, Schweiz, och avslutade med en Bachelor i Musikteori 2018. Studieplanen omfattade kurser i Kördirigering, Röstträning, Musikhistoria, Musikteori och Performance Studies. Han fortsatte sina studier i Basel och 2020 tog han en Master med Musikteori som huvudämne och kördirigering som biämne. För tillfället undervisar Luc i Musikteori, Hörlära och Musikpedagogik för undervisning av barn. Han dirigerar också en musikskoleorkester och samarbetar i musikskole- och grundskoleprojekt vid den regionala musikskolan Mondorf-les-Bains RMSM, Luxemburg. Han arbetar också som frilansande tonsättare och ser sin egen musik som en symbios av poesi, sköna konster och filosofi. Detta leder honom i den kreativa processen och i hans strävan att hitta uttrycksfulla färger.


Luc Goedert was born 1994 and grew up in Luxembourg. After finishing High School in his home country, he studied Music Theory under Jakob Ullmann, Qiming Yuan and Gerhard Luchterhandt at Musikhochschule Basel, Switzerland, concluding with a Bachelor in Music Theory in 2018. The syllabus included courses in Choir Conduction, Voice Training, Music History, Music Theory and Performance. He continued his studies in Basel concluding in 2020 with a Master majoring in Music Theory and with a Minor in Choir Conducting.

Currently Luc Goedert teaches Music Theory, Ear Training and Early Music Education. He also conducts a music school orchestra and works in collaboration music school and primary school projects at the regional music school Mondorf-les-Bains RMSM, Luxembourg. He also works as a free-lance composer and considers his own music as a symbiosis of different art forms – Poetry, Fine Arts and Philosophy – which guides him in his creative process and in his quest for expressive colours.


Några av Lucs kompositioner/
Luc’s compositions include:

Trois pensées pour piano, op. 1 (2019)

1 mouvement first perfomance «Sommarmusik på Lundsberg» July 2019
1-3 mouvements first performance November 2019

Seven Songs of Isolation, for voice and piano, op. 2 (2020)
planned first performance at Sommarmusik på Lundsberg 2022

Dominus pascit me for choir SAAATTB op. 3, (2021)

Trois chansons éphémères for women’s choir, op. 4 (2022)

1. La Rivière, first performance February 2022; first price 2021 in SCM Switzerland Composition Competition, category Equal Voices
2. Le Vent
3. Jour et Nuit

Quintette de cuivres, op. 5,  (2022)

Points in Time, op. 6 (2022)


Website:
https://lookforskill.com/user_luc.goedert