Kerstin Baldwin Sterner, cembalo/harpsichord
Foto ©2022 Manfred Hanberg

Kerstin Baldwin Sterner, cembalo  har efter att ha spelat orgel på olika tjänster i Svenska kyrkan kommit att mer och mer inrikta sig på cembalospelet. Hon jobbar sedan 2008 som organist på Ekerö utanför Stockholm där hon startat upp och driver Ekerö körvecka. Efter högskolestudier både på Ingesund och i Piteå (organistexamen -94) har hon nyligen studerat på mastersprogrammet musikhögskolan i Stockholm med orgel och sedan cembaloinriktning. Hon har genom åren spelat konserter med en lång rad olika sångare och musiker. 


Kerstin Baldwin Sterner, after having held different positions as organist in the Swedish church, has come to dedicate her interest in playing the harpsichord. Since 2008 she works as organist on the island of Ekerö on the outskirts of Stockholm, where she has started up and organizes Ekerö Choir Week. After academic studies at Ingesund College of Music and at Piteå College of Music (organinst exam 1994) she has recently enrolled in a master programme at KMH in Stockholm, first majoring in organ, then harpsichord. She has for many years performed in concerts together with a great number of singers and instrumentalists.