Júlia Heéger, sopran/soprano
Foto ©2022 Júlia Heéger

Den ungerskfödda sopranen Júlia Heéger är utexaminerad från Liszt Ferenc Academy of Music (Kördirigering), Budapest, och Konstuniversitetet i Helsingfors där hon tog sin master i Sång 2017. Hon är medlem av Helsingfors kammarkör, som regelbundet framför och spelar in nutida musik. Júlia har uppträtt med nutida musik och i nutida operaföreställningar med Helsingfors kammarkör, Savonlinna operakör samt Finlands nationaloperas kör i Europa, Asien och USA.

Júlia Heéger Har deltagit i flera masterklasser med bl. a. Edith Mathis, Soile Isokoski, Jorma Silvasti, Andreas Schmidt och Krisztina Laki.


Hungarian-born soprano Júlia Heéger is a graduate of the Liszt Ferenc Academy of Music (Choral Conducting), Budapest, and the University of the Arts Helsinki from where she received a Master’s degree in Singing in 2017. She is a member of the Helsinki Chamber Choir, regularly performing and recording contemporary music. She has performed in contemporary and opera performances with the Helsinki Chamber Choir, Savonlinna Opera Festival Choir, Finnish National Opera Choir in Europe, Asia, and the USA.

Júlia Heéger has taken part in several masterclasses with Edith Mathis, Soile Isokoski, Jorma Silvasti, Andreas Schmidt and Krisztina Laki.