Loïc Schlentz, sångare/singer, skådespelare/actor, dansare/dancer
Foto ©2020 Florian Fries

Sångaren, skådespelaren och dansaren Loïc D. Schlentz är född 1993 i Luxemburg (stad), där han växte upp. Han studerade på Universität der Künste Berlin (UdK) och nu baserad i Berlin och Luxemburg. Han har både franskt och luxemburgiskt medborgarskap.
Efter gymnasiet kom han in på kursen i Operasång på UdK, och bytte 2015 till kursen i Musikal/Show, som han avslutade med examen 2019, efter vokalstudier för Prof. Michael Dixon.
Han fick scenvana genom att uppträda i städer som Luxemburg, Berlin, Wien, Moskva och Katowice i olika roller, t.ex. som Julias barnflicka i Romeo och Julia, Harlequin i Emil Jaques Dalcroze opera Les Jumeaux de Bergame, och en konservativ politiker, Henry Montand, i Welcome to Hell, 2018-19. I Die Comedian Harmonists Altes Schauspielhaus, Stuttgart, spelade han rollen som Erich Collin och deltog dessutom i många av Altes Schauspielhaus konserter. Sedan dess är han medlem av vokalgruppen The Real Comedian Harmonists och är dessutom verksam som översättare för en tidning och för en vinproducent i Luxemburg..

Loïc Damien Schlentz | Schauspielbühnen Stuttgart (schauspielbuehnen.de)


The singer, actor and dancer Loïc D. Schlentz was born 1993 in Luxembourg City, where he grew up. He studied at the University of the Arts in Berlin and is now Berlin- and Luxembourg-based. He has both French and Luxembourgish nationality.
After completing secondary education, he was in 2014 admitted to the Opera Singing course at Universität der Künste Berlin (UdK) (University of the Arts, Berlin). In 2015 he switched to the course Musical/Show, which he successfully completed in 2019 expanding his vocal skills with the help of Prof. Michael Dixon.

Performing in cities like Luxembourg, Berlin, Vienna, Moscow and Katowice he gained stage experience playing various stage roles, e.g. Juliet’s nanny in Romeo and Juliet, Arlequin in Emil Jaques Dalcroze’s opera Les Jumeaux de Bergame, and a conservative politician, Henry Montand, in Welcome to Hell, 2018-19. He played the role of Erich Collin in the play Die Comedian Harmonists at Altes Schauspielhaus, Stuttgart, and took part in many concerts. He is since then a member of the vocal group The Real Comedian Harmonists and also works as a translator for a journal and a winery in Luxembourg.

Loïc Damien Schlentz | Schauspielbühnen Stuttgart (schauspielbuehnen.de)