Johannes Rydén, cello
Foto ©2022 Manfred Hanberg

Johannes Rydén är frilansande cellist med ett brett engagemang i symfoniorkestrar, mindre ensembler och med egna projekt. Han har tillsammans med accordionisten Milan Rehak en duo, som 2019 gick till final i tävlingen ”Ung och Lovande”. Han har ett stort intresse för tidig musik och sedan 2020 studerar han barockcello på Musikhögskolan i Stockholm för Mime Brinkmann. Under våren 2022 har han även varit en termin i Utrecht där han studerat för Viola de Hoog. Johannes Rydén återkommer för tredje gången till Sommarmusik på Lundsberg.
www.johannesryden.com


Johannes Rydén is a freelance cellist with a wide engagement in symfony orchestras, smaller ensembles and in his own projects. Together with the accordionist Milan Rehak, their duo in 2019 arrived at the finals in the contest “Ung och Lovande”.  Johannes has a special interest in early music, and sicnce 2020 he studies the baroque cello at The Royal College of Music in Stockholm under Mimi Brinkmann. The spring term 2022, he has been in Utrecht studying with Viola de Hoog. Johannes Rydén returns to Sommarmusik på Lundsberg for the third time.
www.johannesryden.com