Guðrún Ólafsdóttir, mezzosopran/mezzo- soprano
Foto © 2022 Francisco Javier Jáuregui

Den isländska mezzosopranen Guðrún Ólafsdóttir har uppträtt över hela Europa och i USA, Latinamerika och Afrika, t.ex i Bozar‘s Henry le Boef Hall, Bryssel, Auditorio Nacional de Música och Teatro Real, Madrid, liksom i Royal Festival Hall i London. Hon har uppträtt tillsammans med Islands Symfoniorkester, Barcelonas och Kataloniens Nationella Symfoniorkester, Orquestra de la Comunidad de Madrid, Sankt Petersburgs Statliga Symfoniorkester samt Philharmonia Orchestra i London. Hon har sjungit i barock- , klassiska , belcanto-, och samtida operor i Spanien, Storbritannien och på Island. Gudrún är medlem av Sonor Ensemble och Trio Aglaia, och i Duo Atlantico tillsammans med sin man, den klassiska gitarristen Javier Jáuregui, uppträder hon flitigt. Som mångsidig sångerska och exponent av ny musik, har hon medverkat i världspremiärer av för henne specialskrivna verk av tonsättare från olika länder.

www.gudrunolafsdottir.com


The Icelandic mezzo-soprano Gudrún Ólafsdóttir has performed across Europe and in the USA, Latin America and Africa in such halls as Bozar’s Henry le Boeuf Hall in Brussels, Auditorio Nacional de Música and Teatro Real in Madrid, and the Royal Festival Hall in London. She has performed with the Iceland Symphony Orchestra, the Barcelona Symphony and Catalonia National Orchestra, the Community of Madrid Orchestra, the St. Petersburg State Symphony Orchestra and the Philharmonia Orchestra in London. She has sung in baroque, classical, bel canto and contemporary operas in Spain, the UK and Iceland. A member of Sonor Ensemble and Trio Aglaia, Gudrún forms Duo Atlantico with her husband, the classical guitarist Francisco Javier Jáuregui, with whom she performs extensively. A versatile recitalist and an exponent of new music, she has offered world premières of works by a number of composers of different nationalities, who have composed their works especially for her.

www.gudrunolafsdottir.com