Gotlands Blåsarkvintett är en av få heltidsanställda professionella kammarmusikensembler i Sverige. Gruppen bildades år 1988 och är en del av GotlandsMusiken – Gotlands Musikstiftelse.

Gotlands Blåsarkvintett har sin specialisering i den klassiska musiken men samarbetar regelbundet med tonsättare och artister i alla musikgenrer. Kvintetten har under de senaste åren jobbat tillsammans med Anders Kilström, Fredrik Wilstrand, Markus Svensson, Suzanna Alfvengren, Emma Reid och Erik Ronström. Gotlands Blåsarkvintett har även samarbetat tidigare med Länsteatern på Gotland, Camerata Nordica, Crusselkvintetten, Folke Dansteater i Linköping och den polska stråkkvartetten Multicamerata.
Utöver kammarkonserter, gör kvintetten projekt med skolor på hela ön. Ensemblen har en särskild vilja att göra den klassiska musiken tillgänglig och inkluderande för även de yngsta gotlänningarna genom pedagogiska musikupplevelser.
Medlemmar i inspelningen av Karl Nicklas Gustavsson: Fem Fågelsånger för Blåsarkvintett:
Lars Linna, flöjt / David Nisbel, oboe / Magnus Dungner, klarinett / Zbigniew Jakubowski, fagott / Tomas Danielsson, valthorn.


Gotlands Blåsarkvintett (Gotland Brass Quintet) is one of the few professional chamber music ensembles in Sweden. The group was founded in1988 and is part of Gotlandsmusiken, Gotlands Musikstiftelse (Gotland Music Foundation).

Gotlands Blåsarkvintett has classical music as its speciality, but collaborates regularly with composers and artists of all genres. The quintet has during the last years collaborated with Anders Kilström, Fredrik Wilstrand, Markus Svensson, Suzanna Alfvengren, Emma Reid och Erik Ronström. Before that, Gotlands Blåsarkvintett also worked together with Länsteatern på Gotland (The Gotland Regional Theatre), Camerata Nordica, Crusselkvintetten, Folke Dansteater, Linköping, and the Polish string quartet, Multicamerata.In addition to chamber music concerts, the quintet makes projects with schools all over the island of Gotland. The ensemble has as one of its goals to make classical music accessible to even the youngest inhabitants of Gotland by means of pedagogic music experiences.
The members of the quintet who recorded Fem Fågelsånger för Blåsarkvintett (Five Birdsongs for Brass Quintett): Lars Linna, flute / David Nisbel, oboe / Magnus Dungner, clarinet / Zbigniew Jakubowski, bassoon / Tomas Danielsson, French horn.