Max Claesson som Clownen Max/as Max, the Clown
Foto ©2015 Monica Claesson

Max Claesson, känd som Clownen Max, född 29 februari 1944, är en svensk underhållare och clown. Claesson inledde sin karriär som clown 1976  efter en period på Sveriges första fria teatergrupp Teater Narren i Stockholm. Han har sedan dess gjort cirka 5 500 föreställningar med sin enmansshow Tokerier med Clownen Max för bland annat kulturförvaltningar, Folkets hus, Folkparker, färjelinjer, stadsfester, sommarland och förskolor. 1977 var han engagerad vid Sveriges Television och gjorde tillsammans med Boris Ersson och Birgitta Hedin TV-serien Skrammel där han hade huvudrollen som Clownen Max. Sedan mitten av 1990-talet har Max samarbetat med clownen Monick, skådespelerskan Monica Claesson, tillika Max Claessons fru, i ett otal clown- och teaterföreställningar i Sverige och i de skandinaviska länderna. Clownen Max har också gjort ett flertal gästspel på TV4 samt på Finska YLE som manusförfattare i en clown-TV-serie på 1980-talet.  (Från svenska Wikipedia 2022-06-14)

Max Claesson om sitt samarbete med tonsättaren Karl Nicklas Gustavsson (1972-2021):
Nicklas och jag samarbetade i flera olika projekt, som fick sin början 2016. Vi gjorde en konsert med Lennart Hellsings texter på kulturskolan i Nynäshamn. Nicklas höll i det hela som dirigent och samordnare. Jag medverkade som konferencier och sångare. Inese Klotina på piano, Nynäshamns kammarkör, samt Nynäshamns brassband, Arvid Gustavsson på trombon, samt övriga elever på Nynäshamns kulturskola. År 2017 hade vi också premiär på vår clownföreställning CLOWNERNA MAX OCH NIX under Nynäshamns kulturveckor. 2017 var vi också ute med en musikalisk cabaré innehållande sång och musik samt clowneri med clownerna Max och Nix. Eftersom Nicklas också var en duktig filmare höll vi ända fram till strax före hans död på med en dokumentär om clownen Max, som tyvärr inte blev färdig.”


Tokerier med Clownen Max
Foto ©1993 Max Claesson

 


Max Claesson, known as Max, the Clown, born 29 February 1944, is a Swedish entertainer and clown. Max Claesson began his career as clown in 1976 after a period as member of the theater group Teater Narren, Stockolm. Since then he has appeared in approx. 5 500 performancies with his one-man-show, Pranks and Fun with Max the Clown, engaged by culture management institutions and in such different contexts as theaters, ferries, city festivals, summer lands and kindergartens. Max was in 1977 engaged at the Swedish state Television where, together with Boris Ersson and  Birgitta Hedin, he produced the TV-series Skrammel (Rattle)in which he had the leading part as Max, the Clown. Since the mid 1990s Max joined forces with the clown Monick, the actrice Monica Clkaesson, also his wife, in a copuntless number of clown- and theatre performancies in Sweden and the other Scandinavian countries. Max, the Clown has also made numerous of guest appearencies on Swedish TV4 as well as on Finnish YLE, for which he wrote the script for a clown TV series in the 1980s.

Max Claesson about his collaboration with the composer Karl Nicklas Gustavsson (1972-2021): Nicklas and I worked together on several different projects, beginning in 2016. We made a consert with Lennart Hellsing‘s texts at the Nynäshamn School of the Arts. Nicklas managed everything as conductor and coordinator. I took part as presentor and singer. Inese Klotina at the piano, Nynäshamn Chamber Choir, Nynäshamn Brass Band, Arvid Gustavsson on the trombone together with other students at Nynäshamn School of the Arts. In 2017 we also premiered our clown production CLOWNERNA MAX OCH NIX (Max and Nix, the Clowns) during during the Nynäshamn cultural weeks. In 2017 we also toured with a music cabaret containing songs and music together with clownery by Max and Nix, the Clowns. Nicklas was a brilliant film maker, so we were until his death working together on a documentary about Max the Clown, a film which unfortunately was never finished.”

 


Max Claesson, konferencier/presenter
Foto ©2021 Maria K Jacobson Picasso

TEXTbank för Max C