Ursula Paludan Monberg, naturhorn/natural horn
Foto ©2018 Gianluca De Girolamo

Ursula Paludan Monberg, född I Aalborg 1982, kastades rakt in i den klassiska musiken från början. Mycket av barndomen låg hon under pianon på mammans sånglektioner,  eller också lyssnade hon på körrepetitioner i sockenkyrkan, och ljudet av sång har alltid inspirerat henne i det egna musicerandet.

Ursula var den första studenten vid Guildhall School of Music and Drama, London, som tog Bachelorexamen med naturhorn som huvudinstrument. Professor Andrew Clark skapade ett helt nytt studieprogram för naturhornet. Han var också inspirationen till den övningsdisciplin som är är nödvändig för att få full kontroll över instrumentet och dess speciella repertoar.

Under åren 2007-2013 var Ursula första hornist i Concerto Copenhagen och hade då också möjlighet att komplettera sin solistutbildning vid Det Konglige Danske Musikkonservatorium. Under Lars-Erik Mortensens ledning debuterade hon 2010 som solist tillsammans med Concerto Copenhagen under en danmarksturné med hornkonserter av Quanz, Graun och Haydn på programmet.

Ursula anställdes 2012 som förstahornist i The English Concert. Det var efter två högprofilkonserter – för BBC i The Royal Albert Hall (BBC Proms) samt i Thomaskyrkan i Leipzig. På programmet stod J.S. Bachs H-mollmässa med sitt krävande solo obligato för instrumentet. H-mollmässan är ett verk Ursula ofta har uppträtt med och också gjort kritikerprisade inspelningar av för Arcangelo på Hyperion.

I februari 2020 släpptes Ursulas första solo CD, The Early Horn, med Arcangelo och Jonathan Cohen på skivbolaget Hyperion. I The BBC Music Magazine kunde man läsa: ”Den danska hornisten Ursula Paludan Monberg behärskar  sitt instrument fullständigt och producerar en mirakulöst jämn och flexibel linje med säker intonation.” Och i Gramophone: ” Monberg är helt klart en mästare på sitt instrument.”


Born 1982 in Aalborg, Denmark,  Ursula Paludan Monberg was thrown into the world of classical music from the very beginning. Spending much of her childhood under pianos in her mother’s singing lessons or listening to choir rehearsals in the Parish church, the sound of the voice has always been the source of inspiration for her music making.
Ursula was the first student to take a Bachelor’s degree at Guildhall School of Music and Drama with natural horn as her first study. Professor Andrew Clark wrote a completely new syllabus for the instrument, and through his very high standards, inspired a practice regime and desire for excellence that allows the control of the instrument needed for this repertoire.

From 2007-2013 Ursula held the position as principal horn for Concerto Copenhagen and during these years she had the added opportunity of completing the soloist class at the Royal Danish Academy of Music. Under the direction of Lars-Ulrik Mortensen she made her debut as a soloist with Concerto Copenhagen in 2010 with a tour of Denmark playing concerti by Quantz, Graun and Haydn.

In 2012 Ursula was appointed principal horn for The English Concert following two high profile performances (at the Royal Albert Hall (BBC Proms) and St Thomas’, Leipzig) of Bach’s b minor mass, with its demanding solo obligato part for the instrument. This is a piece she has performed many times, and indeed, she has recorded it to critical acclaim for Arcangelo on Hyperion.

In Februrary 2020 Ursula’s first solo CD, ‘The Early Horn’ with Arcangelo and Jonathan Cohen, was released on Hyperion. BBC Music Magazine: ‘The Danish horn player Ursula Paludan Monberg, thoroughly in command of her instrument, produces a miraculously smooth and agile line with secure tuning. Gramophone: “Monberg is demonstrably a master of the instrument.”