Storfors Hembygdsförening

Hembygdsgården är till för oss alla

Aktiviteter

Storfors Hembygdsförening

Den som var främste intiativtagare till att hembygdsgården bildades från början var fru Dagny Danielsson samt folkskollärare Simon Överström. Dagny Danielsson satte sig i förbindelse med med en konstnär vid namn Oscar Jonsson som var medlem i Värmlands hembygdsförbund. Oscar Jonsson besökte 1948 Storfors för att se vad samhället hade för att starta en hembygdsförening.  Vid detta besök insåg Oscar Jonsson att huset Koltorpshagen var det bästa huset av alla. Som han uttryckte sig ”vackert belägen i Björkhagen samt en gammal vacker byggnad med anor från 1600-talet. Här tyckte han det var en utomordentlig plats för en hembygdsgård. Allt detta tillsammans gjorde att Storfors hembygdsförening bildades 14 februari 1949.

Du kan läsa mer om oss här