Bl.a. planering och förberedelser för höstens arbete med östra bryggan (södra delen av bryggan ska göras om) m.m.

Öppet styrelsemöte, alla båtklubbsmedlemmar är välkomna!