Såhär ser styrelsen ut för 2020.

 

Ordförande: Per-Erik Wiberg

Vice-Ordförande: Benny Moberg

Sekreterare: Rikard Engström

Vice-Sekreterare: Janina Skan

Kassör: Marie Bergström

Styrelsesuppleanter: Jimmy Olsson, Börje Engström