Lungsunds hembygdsförening

Evenemang & Aktiviteter

Lungsunds hembygdsförening

Kolbullekväll

Kolbullekväll.

Kolbulle o kaffe med kaka 50:- Samarbete med Svenska kyrkan.

Servering med förklädesutställning

Ewa Persson berättar och visar delar av sin förklädessamling.Föredrag kl. 1500.

Servering.

Servering med konstutställning

Servering med konstutställning.

Utställare: Stefan Höglin.

Byloppis

Byloppis i samarbete med Levande Lungsund.

Servering med konstutställning

Servering med konstutställning.

Utställare: Ulla Grönqvist

Hembygdsfest på Berget

Hembygdsfest på Berget.

Underhållning: Lennart Gybrant och Per Saxholm.

Servering, hästskokastning och lotterier.

Julmarknad

Julmarknad