Bjurtjärns hembygdsförenings årsmöte för 2020

Vårt årsmöte kommer att hållas den 4 maj kl 19.00 och då via Teams det kommer att finnas möjlighet att skicka in kommentarer mm. via mail, post och SMS. Punkterna som avhandlas kommer endast att gälla årsredovisningen för 2020 resterande punkter ajourneras till ett senare tillfälle där vi har möjlighet att träffas. Mer info se styrelseprotokollet från april.

Ha dä bra, håll avstånd och håll ut

Bjurtjärns hembygdsförening