Styrelsen är ett sk 3-partnerskap mellan det offentliga (kommuner) företagarna och de ideella
organisationerna inom det geografiska området.
Området är sedan EU:s förra programperiod definierat såsom Filipstads kommun, Kristinehamns
kommun, Karlskoga kommun exkl tätorten, samt Storfors Kommun.

Ordförande Lennart Johansson, Storfors kommun
Vice ordförande Anne-Louise Izindre, Filipstads kommun
Peter Eskebrink, Kristinehamns kommun
Ewa Thunberg, Karlskoga kommun

Näringslivet:

Johnny Svensson, Företagare  Nordmark
Hartmuth Bodinger, Företagare Storfors

Ideella organisationer:

Axel Fornander, Nykroppa
Sofia Tungfelt, Karlskoga
Kristina Karlsson, Storfors

Adjungerad
Susanna Göransdotter, Kristinehamn