Styrelsen är ett sk 3-partnerskap mellan det offentliga (kommuner) företagarna och de ideella
organisationerna inom det geografiska området.
Området är definierat såsom Filipstads kommun, Kristinehamns
kommun, samt Storfors Kommun.

Ordförande Lennart Johansson, Storfors kommun
Vice ordförande Anne-Louise Izindre, Storfors kommun
Peter Eskebrink, Kristinehamns kommun
Jenny Brodén, Filipstads kommun

Näringslivet:
Johnny Svensson, Företagare  Nordmark

Ideella organisationer:
Sofia Tungfelt, Möckelnföreningarna Karlskoga
Kristina Karlsson, Storfors

Ekonomiförvaltare:

Peter Eskebrink, Kristinehamns kommun
Lennart Johansson, Storfors kommun

Revisorer:
Bo Pettersson, Kristinehamns kommun
Rolf Larsson, Kristinehamns kommun

Bokföringsbyrå:
Rosleif Ekonomiredovisning Storfors