Föreningen Värmlands BergsLAG driver projektet, Mobilisering av civilsamhället, i Storfors, Kristinehamn och Filipstad. Projektet syftar till att stärka civilsamhällets röst i lokalsamhället. Projektet vill skapa lokala nätverk som ska:

1. Driva frågor som ligger i medlemsföreningarnas och civilsamhällets intressen.
2. Arbeta för samordning och samarbete mellan medlemsföreningarna och till såväl det offentliga som det privata näringslivet
3. Driva projekt som stärker civilsamhället.

Kontaktuppgifter
Möckelnföreningarna
Sofia Tungfelt: 070-3800715, sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net
Daniel Sanell: 070-380 02 12, daniel.sanell@mockelnforeningarna.net

Storfors kommun
Olle Rodéhn: 0550-651 20, olle.rodehn@storfors.se 

Filipstads Kommun:
Jenny Brodén 073-0982895, jenny.broden@filipstad.se

Kristinehamns kommun
Susanna Göransdotter 0550-880 45 susanna.goransdotter@kristinehamn.se

Värmlands BergsLAG
Lennart Johansson: 073-083 39 43, lennart.johansson5103@gmail.com