Föreningen Värmlands BergsLAG har genomfört projektet, Mobilisering av civilsamhället, i Storfors, Kristinehamn och Filipstad. Projektet syftar till att stärka civilsamhällets röst i lokalsamhället. Projektet vill skapa lokala nätverk som ska:

1. Driva frågor som ligger i medlemsföreningarnas och civilsamhällets intressen.
2. Arbeta för samordning och samarbete mellan medlemsföreningarna och till såväl det offentliga som det privata näringslivet
3. Driva projekt som stärker civilsamhället.

Kontaktuppgifter
Möckelnföreningarna
Sofia Tungfelt: 070-3800715, sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Storfors kommun
Olle Rodéhn: 0550-651 20, olle.rodehn@storfors.se 

Filipstads Kommun:
Jenny Brodén 073-0982895, jenny.broden@filipstad.se

Kristinehamns kommun
Peter Eskebrink

Värmlands BergsLAG
Lennart Johansson: 073-083 39 43, lennart.johansson5103@gmail.com
Anne-Louise Izindre 073-866 29 83 ann-louise.izindre@storfors.se