Vi är en ideell förening som bildades under EU:s programperiod 2007-2013.