Vi är en ideell förening som bildades under EU:s programperiod 2007-2013.
Inför innevarande programperiod, så valdes vårt område och 4 andra områden
bort och fick därmed  inga medel att arbeta med.
Vi har nu påbörjat arbetet inför nästa EU-programperiod, som är 2023-2027.

Vår kontakt i arbetet med en ny utvecklingsstrategi  är Camilla Nyström på
Leader Närheten, som i dag representerar Grums, Forshaga, Kil. Hammarö,
samt Karlstad landsbygd.
camilla@narheten.se
073-024 29 73